27/04/2018

Cập nhật gần nhất01:26:21 AM GMT

Giới thiệu | Tin tức | Liên hệ

Tài chính Quyết định 169/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn.

Quyết định 169/QĐ-TLĐ ngày 09 tháng 01 năm 2013. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn.

Email In PDF.
Tải văn bản tại đây.
Bình luận (0)Add Comment

Thêm mới bình luận
Thu hẹp | Mở rộng

busy