27/04/2018

Cập nhật gần nhất01:26:21 AM GMT

Giới thiệu | Tin tức | Liên hệ

Tin tức

Liên đoàn lao động Tân Bình

Sơ đồ tổ chức

Email In PDF.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN TÂN BÌNH
alt

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Email In PDF.
       Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Tải văn bản tại đây.

Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

Email In PDF.

          Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

Tải văn bản tại đây.

Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Email In PDF.
          Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013  Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc  trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tải văn bản tại đây.
Đọc thêm...

Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/2/2013 sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.

Email In PDF.
          Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tải văn bản tại đây.
Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 2 trang